โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักวิจัยได้ศึกษา

โดย: โถ [IP: 98.159.226.xxx]
เมื่อ: 2023-05-25 16:19:17
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักวิจัยได้ศึกษาตัวอย่างเลือดจากการอดอาหารจากผู้เข้าร่วม พวกเขามองหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในเลือดหลายตัวที่เชื่อมโยงกับการบริโภคเนื้อแดง รวมถึงตัวบ่งชี้ทางชีวภาพที่เรียกว่า TMAO, gamma-butyrobetaine และ crotonobetaine จากนั้นจึงเปรียบเทียบข้อมูลดังกล่าวกับแบบสอบถามเกี่ยวกับอาหารที่รายงานด้วยตนเองของผู้เข้าร่วม เมนูอาหารสุขภาพ โดยพิจารณาจากแหล่งอาหารสัตว์ที่แต่ละคนบริโภค (เช่น เนื้อแดง ปลา ไก่ หรือเนื้อแปรรูป

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 97,760