การดักจับอิเล็กตรอน(EC)

โดย: ชาย [IP: 194.169.217.xxx]
เมื่อ: 2023-05-26 12:08:48
การดักจับอิเล็กตรอน(EC) เป็นกระบวนการที่เกิดการสลายตัวตามการดักจับโดยนิวเคลียสของอิเล็กตรอนในวงโคจร กัมมันตภาพรังสี  มันคล้ายกับการสลายตัวของโพซิตรอนตรงที่นิวเคลียสจะเปลี่ยนเป็นลูกสาวที่มีเลขอะตอมต่ำกว่าหนึ่งตัว

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 108,265