การผลิตไฟฟ้าก่อให้เกิดของเสีย

โดย: บ่าวไข่เจียว [IP: 45.91.21.xxx]
เมื่อ: 2023-05-26 12:14:17
การผลิตไฟฟ้าก่อให้เกิดของเสีย กากกัมมันตภาพรังสี  ไม่ว่าจะใช้เชื้อเพลิงอะไรก็ตาม ของเสียที่ผลิตในการผลิตไฟฟ้าจะต้องได้รับการจัดการในลักษณะที่ปกป้องสุขภาพของมนุษย์และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 109,360