ลักษณะโครงสร้างและการทำงานของเซลล์ประเภทต่างๆ

โดย: บ่าวไข่เจียว [IP: 194.169.217.xxx]
เมื่อ: 2023-05-26 12:26:28
ลักษณะโครงสร้างและการทำงานของเซลล์ประเภทต่างๆ ถูกกำหนดโดยธรรมชาติของโปรตีนที่มีอยู่ เซลล์  เซลล์ประเภทต่าง ๆ มีหน้าที่ต่างกันเพราะโครงสร้างและหน้าที่สัมพันธ์กันของเซลล์ เห็นได้ชัดว่าเซลล์ที่บางมากไม่เหมาะกับหน้าที่ในการป้องกัน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 97,628