การควบคุมการใช้แหล่งกำเนิดรังสี

โดย: พี่ไข่นุ้ย [IP: 94.46.13.xxx]
เมื่อ: 2023-05-26 12:39:14
การควบคุมการใช้แหล่งกำเนิดรังสีและการป้องกันรังสีเป็นความรับผิดชอบระดับชาติ IAEA  รังสี ให้การสนับสนุนฝ่ายนิติบัญญัติและหน่วยงานกำกับดูแลผ่านระบบที่ครอบคลุมของมาตรฐานความปลอดภัยระหว่างประเทศที่มีเป้าหมายเพื่อปกป้องคนงานและผู้ป่วยตลอดจนสมาชิกของสาธารณะและสิ่งแวดล้อมจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากรังสีไอออไนซ์

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 110,074