การได้รับรังสีในระดับต่ำไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพในทันที

โดย: กก [IP: 98.159.226.xxx]
เมื่อ: 2023-05-26 12:46:51
การได้รับรังสีในระดับต่ำไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพในทันที แต่อาจทำให้รังสีเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเสี่ยงของมะเร็งไปตลอดชีวิต มีการศึกษาที่ติดตามกลุ่มคนที่ได้รับรังสี สิ่งแวดล้อม  รวมถึงผู้รอดชีวิตจากระเบิดปรมาณูและคนงานในอุตสาหกรรมรังสี การศึกษาเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการได้รับรังสีจะเพิ่มโอกาสในการเป็นมะเร็ง และความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นตามขนาดยาที่เพิ่มขึ้น

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 110,076