แมวไม่สามารถมองเห็นในความมืดเมื่อไม่มีแสงสว่าง

โดย: 222 [IP: 192.145.81.xxx]
เมื่อ: 2023-05-26 12:58:52
เช่นเดียวกับเรา แมวไม่สามารถมองเห็นในความมืดเมื่อไม่มีแสงสว่าง อย่างไรก็ตาม พวกมันมีการมองเห็นที่ดีกว่าเราในสภาพแสงน้อย ลูกตา เช่น ในคืนที่มีแสงจันทร์ นี่เป็นเพราะพวกมันมีตัวรับในดวงตาที่เรียกว่าแท่งซึ่งไวต่อแสง ช่วยให้พวกมันมองเห็นได้ดีกว่าที่เรามองเห็นในความมืดถึงหกถึงแปดเท่า รูม่านตายังขยายได้กว้างกว่าของเรา ทำให้แสงเข้าตาได้มากขึ้น


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 110,935