อุบัติเหตุทางรังสีเป็นอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับสารกัมมันตภาพรังสี

โดย: พี่ไข่นุ้ย [IP: 173.244.55.xxx]
เมื่อ: 2023-05-26 13:19:32
อุบัติเหตุทางรังสีเป็นอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับสารกัมมันตภาพรังสี แต่ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางนิวเคลียร์ อุบัติภัยทางรังสีสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ที่มีการใช้งาน อุบัติเหตุ  จัดเก็บ หรือขนส่งสารกัมมันตรังสี โดยรวมแล้ว ผลกระทบของอุบัติเหตุทางรังสีมีจำกัดและถูกจำกัดขอบเขตมากกว่าเมื่อเทียบกับอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 109,834