เพื่อหาปริมาณการวินิจฉัยที่พลาดไป

โดย: เป๊๊ยก [IP: 194.61.41.xxx]
เมื่อ: 2023-05-26 13:38:26
เพื่อหาปริมาณการวินิจฉัยที่พลาดไป แบบจำลองทางสถิติของทีมได้รวมข้อมูลจากฐานข้อมูลมะเร็งแห่งชาติ (NCDB) ซึ่งรวบรวมข้อมูลมากกว่า 70% ของกรณีมะเร็งทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา เพื่อปรับกรณีมะเร็งที่ไม่รวมอยู่ใน NCDB นักวิจัยได้กำหนดมาตรฐานข้อมูลให้กับประชากรสหรัฐฯการผ่าตัดโดยใช้ข้อมูลการสำรวจสำมะโนประชากร

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 97,760