ดีหนึ่งร้ายเก้าสิบเก้า

โดย: สายสืบนิสัยศาสตร์ (muisun) [IP: 182.232.162.xxx]
เมื่อ: 2023-05-26 14:31:45
ดีหนึ่งร้ายเก้าสิบเก้า

ชีวิตแห่งความหลงรู้ไม่ทันจะพูดทำคิด จึงผลิดความร้ายที่หลากหลายรับกันไม่ไหว เพราะไม่เข้าใจการกระทำของตนเองว่าจะทำดีหรือทำร้าย ถ้าพูดทำคิดด้วยความรู้ทันจะคิดดับ จะฉลาดใส่ดีเป็นทุกอย่างได้ดีเต็มร้อยหยุดใส่ร้ายได้ทั้งหมด พ้นภาวะโลกเดือดร้อน ก็จะอยู่ร่วมกัน อย่างสันติสุข เพราะจิตไม่วิปริตธรรมชาติก็จะไม่วิปริตฝนฟ้าก็ตกตามฤดูกาลไม่แล้งไม่ท่วมไม่เกิดพิษภัยพิบัติโรคร้ายใดเพราะใส่ดีเป็น ต้องทำถึงจะได้ต้องการเพิ่มล้านล้านเท่าต้องช่วยสอนให้ชาวโลกได้ดีกันทั่วหน้า สาธุรู้ทันสังเกตได้ตามเป็นจริง

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 97,394