“การทำหมันในระดับสูงที่ประสบความสำเร็จในช่วง 5 ทศวรรษ

โดย: เป๊๊ยก [IP: 45.86.201.xxx]
เมื่อ: 2023-05-26 15:16:11
“การทำหมันในระดับสูงที่ประสบความสำเร็จในช่วง 5 ทศวรรษที่ผ่านมาเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญที่สุดเพียงอย่างเดียวในการลดประชากรสัตว์เลี้ยงมากเกินไปและการุณยฆาตในศูนย์พักพิงสัตว์” Guerios กล่าว “การเพิ่มขึ้นของเงินอุดหนุนการเข้าถึงการทำหมันช่วยผลักดันการุณยฆาตของสัตว์เลี้ยงในที่พักอาศัยในสหรัฐอเมริกา ทำหมัน จากประมาณ 13.5 ล้านตัวในปี 1973 เป็น 1.5 ล้านตัวในปี 2019”

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 110,074