สภาพภูมิอากาศสภาวะของบรรยากาศณ

โดย: 999 [IP: 37.46.117.xxx]
เมื่อ: 2023-05-26 16:55:58
สภาพภูมิอากาศสภาวะของบรรยากาศณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่งเป็นระยะเวลานาน มันเป็นผลรวมระยะยาวขององค์ประกอบในบรรยากาศ (และการแปรผันขององค์ประกอบ) ที่ประกอบ ภูมิอากาศ ขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ สภาพอากาศ . องค์ประกอบเหล่านี้ ได้แก่รังสีดวงอาทิตย์อุณหภูมิความชื้นหยาดน้ำฟ้า (ชนิด ความถี่ และปริมาณ) ความกดอากาศและลม (ความเร็ว และทิศทาง )


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 97,623