ผลกระทบด้านลบของสารมลพิษในอากาศต่อสุขภาพปอดของเด็ก

โดย: เป๊๊ยก [IP: 31.171.152.xxx]
เมื่อ: 2023-05-27 01:22:06
ผลกระทบด้านลบของสารมลพิษในอากาศต่อสุขภาพปอดของเด็กมีการจัดทำเป็นเอกสารไว้อย่างดี อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลของนักวิจัย โรคหอบ การเปลี่ยนแปลงของคุณภาพอากาศอาจส่งผลต่อพัฒนาการของปอดในเด็กและวัยรุ่นอย่างไรนั้นยังมีการศึกษาน้อยกว่าการศึกษานี้ใช้กลุ่มตัวอย่างจากโครงการ BAMSE ซึ่งนักวิจัยได้ติดตามบุคคลราว 4,000 คนที่เกิดระหว่างปี 1994 ถึง 1996 เด็ก ๆ ได้รับแบบสอบถามเพื่อตอบคำถามและตรวจสไปโรเมตริกเพื่อทดสอบการทำงานของปอดเมื่ออายุ 8, 16 และ 24 ปี .

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 108,265