นักวิจัยของ NIEHS

โดย: พลอย [IP: 185.159.158.xxx]
เมื่อ: 2023-08-31 13:04:56
นักวิจัยของ NIEHS และผู้ร่วมงานระบุว่ากรดโคเลสเตโนอิกเป็นตัวชี้วัดทางชีวภาพชนิดใหม่ ซึ่งเป็นสารที่สามารถวัดได้ในร่างกายที่บ่งบอกถึงโรค สำหรับกลุ่มอาการหายใจลำบากเฉียบพลัน (ARDS) ซึ่งเป็นภาวะระบบทางเดินหายใจที่คุกคามถึงชีวิต โดยมีลักษณะของความเสียหายของเนื้อเยื่อและ โรคปอด  การสะสมของของเหลวในปอด ARDS มีอันตรายถึงชีวิตได้ในกรณี 30-40% และมีตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของปอดเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นที่ได้รับการตรวจสอบ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 110,074