ระดับฮอร์โมน

โดย: ออร์แกน [IP: 195.181.167.xxx]
เมื่อ: 2023-08-31 14:54:30
โรคเบาหวาน : ในสหรัฐอเมริกา ภาวะต่อมไร้ท่อ (เกี่ยวข้องกับฮอร์โมน) ที่พบบ่อยที่สุดคือโรคเบาหวาน ในโรคเบาหวานตับอ่อนไม่ได้สร้างฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพอหรือร่างกายของคุณใช้งานไม่ถูกต้อง ระดับฮอร์โมน โรคเบาหวานมีหลายประเภท ที่พบบ่อยที่สุดคือ เบาหวาน ประเภท2 เบาหวานประเภท1และเบาหวานขณะตั้งครรภ์ โรคเบาหวานต้องได้รับการรักษา


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 109,359