ไขมันในเลือด

โดย: พราวมุก [IP: 196.244.192.xxx]
เมื่อ: 2023-08-31 15:12:45
มีสาเหตุหลายประการที่คุณอาจต้องได้รับการตรวจเลือดจากแผงไขมัน ผู้ให้บริการด้านการแพทย์ใช้แผงไขมันบ่อยครั้ง ไขมันในเลือด เพื่อการคัดกรองและติดตามผล มีอายุเกิน 45 ปีหากคุณเป็นผู้ชายหรือถูกกำหนดให้เป็นผู้ชายตั้งแต่แรกเกิด และมากกว่า 50 ปีหากคุณเป็นผู้หญิงหรือถูกกำหนดให้เป็นผู้หญิงตั้งแต่แรกเกิด

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 101,648