ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ

โดย: มาเฟีย [IP: 87.249.133.xxx]
เมื่อ: 2023-09-01 13:25:15
อะไรทำให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ? สาเหตุของภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ได้แก่ โรคหลอดเลือดหัวใจ . ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ เนื้อเยื่อที่ระคายเคืองในหัวใจของคุณ (เนื่องจากพันธุกรรมหรือสาเหตุที่ได้มา) ความ ดันโลหิตสูง การเปลี่ยนแปลงของกล้ามเนื้อหัวใจ ( cardiomyopathy ) ความผิดปกติของวาล์ว

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 110,935