การทำงานที่สำคัญของกรดอะมิโน

โดย: ธันย์ [IP: 5.181.157.xxx]
เมื่อ: 2023-09-01 15:02:36
อาหารอะไรบ้างที่มีกรดอะมิโน กรดอะมิโนจำเป็นสามารถพบได้ในอาหารหลายชนิด แหล่งกรดอะมิโนที่ดีที่สุดพบได้ในโปรตีนจากสัตว์เช่น เนื้อวัว เนื้อสัตว์ปีก และไข่ โปรตีนจากสัตว์เป็นโปรตีนที่ร่างกายดูดซึมและนำไปใช้ได้ง่ายที่สุด อาหารที่มี amino acid จำเป็นทั้ง 9 ชนิดเรียกว่าโปรตีนสมบูรณ์ อาหารเหล่านี้ได้แก่ เนื้อวัว สัตว์ปีก ปลา ไข่ ผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองควินัว และบักวีต อาหารที่มีกรดอะมิโนจำเป็นอยู่บ้างแต่ไม่ใช่ทั้งหมดเรียกว่าโปรตีนที่ไม่สมบูรณ์ อาหารเหล่านี้ได้แก่ถั่วเมล็ดพืช ถั่วชนิดต่างๆ และธัญพืชบางชนิด

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 101,476