ธาตุเหล็ก

โดย: พลอยใส [IP: 156.146.45.xxx]
เมื่อ: 2023-09-01 15:27:26
สารประกอบเหล็กสามารถศึกษาได้โดยการใช้ประโยชน์จากปรากฏการณ์ที่เรียกว่าปรากฏการณ์มอสเบาเออร์ ธาตุเหล็ก (ปรากฏการณ์ที่รังสีแกมมาถูกดูดกลืนและฉายรังสีใหม่โดยนิวเคลียสโดยไม่มีการหดตัว) แม้ว่าปรากฏการณ์มอสส์บาวเออร์จะถูกสังเกตพบประมาณหนึ่งในสามของธาตุต่างๆ แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับธาตุเหล็ก

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 110,935