สาเหตุทางการแพทย์

โดย: บีม [IP: 45.128.134.xxx]
เมื่อ: 2023-09-02 12:19:33
สาเหตุทางการแพทย์ สำหรับบางคน ความวิตกกังวลอาจเชื่อมโยงกับปัญหาสุขภาพที่ซ่อนอยู่ ในบางกรณี สัญญาณและอาการวิตกกังวลเป็นตัวบ่งชี้แรกของความเจ็บป่วยทางการแพทย์ วิตกกังวล  หากแพทย์ของคุณสงสัยว่าความวิตกกังวลของคุณอาจมีสาเหตุทางการแพทย์ แพทย์อาจสั่งการทดสอบเพื่อค้นหาสัญญาณของปัญหา ตัวอย่างปัญหาทางการแพทย์ที่อาจเชื่อมโยงกับความวิตกกังวล

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 110,076