ต่างก็แสวงหาสุข

โดย: สายสืบนิสัยศาสตร์ (muisun) [IP: 182.232.166.xxx]
เมื่อ: 2023-09-02 13:56:59
ต่างก็แสวงหาสุข

กันด้วยความยึดถือแบบ หลงรู้ไม่ทัน จึงผิดทางได้แต่ทุกข์พูดท ำก็คิดก็ผิดศีลธรรมเพราะ บางคนก็รวยเพราะบาปบางคนก็รวยเพราะขยันบางคนก็รวยเพราะบุญบางคนก็รวยเพราะความรู้ทันรวมแล้วพูดทำคิดด้วยความรู้ ้ทันรวยและมีความสุขที่แท้จริง ต้องรู้ทันจึงจะได้แล้วจะได้ล้านๆเท่าช่วยเอาแชร์ให้ชาวโลกรวยดีมีความสุข

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 110,935