โรคไข้หวัด

โดย: พลอยใส [IP: 188.215.235.xxx]
เมื่อ: 2023-09-02 14:33:59
อะไรทำให้เกิดไข้หวัดใหญ่? ไวรัสไข้หวัดใหญ่ทำให้เกิดไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดใหญ่ A, B และ C เป็นไข้หวัดใหญ่ชนิดที่พบบ่อยที่สุดที่แพร่ระบาดในผู้คน ไข้หวัดใหญ่ A และ B เกิดขึ้นตามฤดูกาล โรคไข้หวัด (คนส่วนใหญ่เป็นในฤดูหนาว) และจะมีอาการรุนแรงมากขึ้น ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ซีไม่ก่อให้เกิดอาการรุนแรงและไม่ได้ตามฤดูกาล จำนวนผู้ป่วยยังคงเท่าเดิมตลอดทั้งปี H1N1 (ไข้หวัดหมู)และไข้หวัดนกเป็นเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A ทั้งสองชนิด

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 110,074