สติปัญญา

โดย: เลดี้ [IP: 185.159.158.xxx]
เมื่อ: 2023-09-04 13:05:39
ทฤษฎีไซโครเมทริก โดยทั่วไปทฤษฎีไซโครเมทริกพยายามทำความเข้าใจโครงสร้างของสติปัญญา สติปัญญา มีรูปแบบใด และมีส่วนใดบ้าง (ถ้ามี) ทฤษฎีดังกล่าวโดยทั่วไปมีพื้นฐานและกำหนดขึ้นโดยข้อมูลที่ได้รับจากการทดสอบความสามารถทางจิต รวมทั้งการเปรียบเทียบ (เช่นทนายความคือลูกค้าเหมือนกับแพทย์ ) การจำแนกประเภท

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 101,568