วิตามินบี12

โดย: นับเก้า [IP: 188.215.235.xxx]
เมื่อ: 2023-09-04 13:43:59
การขาดวิตามินบี 12 ส่งผลต่อใครบ้าง? บุคคลใดก็ตามสามารถเกิดภาวะขาดวิตามินบี 12 ได้ทุกวัย ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีแนวโน้มที่จะขาดวิตามินบี 12 มากกว่ากลุ่มอายุอื่นๆ วิตามินบี12 การขาดวิตามินบี 12 พบได้บ่อยแค่ไหน? ประมาณ 1.5% ถึง 15% ของคนขาดวิตามินบี 12 ต่อไปนี้เป็นเปอร์เซ็นต์ของผู้ที่มีภาวะขาดวิตามินบี 12 ตามช่วงอายุ อย่างน้อย 3% ของผู้ที่มีอายุ 20 ถึง 39 ปี อย่างน้อย 4% ของผู้ที่มีอายุ 40 ถึง 59 ปี อย่างน้อย 6% ของผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 109,361