โรคเกรฟส์

โดย: พลอย [IP: 154.47.16.xxx]
เมื่อ: 2023-09-05 12:24:42
โรคเกรฟส์ ในภาวะนี้ต่อมไทรอยด์ทั้งหมดอาจทำงานมากเกินไปและผลิตฮอร์โมนมากเกินไป ปัญหานี้เรียกอีกอย่างว่าโรคคอพอกเป็นพิษแบบกระจาย (ต่อมไทรอยด์ขยายใหญ่) ไทรอยด์  ก้อน ภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานเกินอาจเกิดจากก้อนที่มีการทำงานมากเกินไปภายในต่อมไทรอยด์ ก้อนเดียวเรียกว่าต่อมไทรอยด์ทำงานอย่างเป็นพิษโดยอิสระ ในขณะที่ต่อมที่มีหลายก้อนเรียกว่าคอพอกหลายก้อนที่เป็นพิษ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 110,935