ภาวะเบาหวานเรื้อรัง

โดย: ตะ [IP: 94.137.92.xxx]
เมื่อ: 2023-09-05 12:29:13
ภาวะเบาหวานเรื้อรัง ได้แก่ เบาหวานประเภท 1 และเบาหวานประเภท 2 ภาวะเบาหวานที่อาจรักษาให้หายได้ ได้แก่ ภาวะก่อนเบาหวานและเบาหวานขณะตั้งครรภ์ ภาวะก่อนเบาหวานเกิดขึ้นเมื่อระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ แต่ระดับน้ำตาลในเลือดไม่สูงพอที่จะเรียกว่าเบาหวาน โรคเบาหวาน  และภาวะก่อนเป็นเบาหวานสามารถนำไปสู่โรคเบาหวานได้ เว้นแต่จะมีการดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อป้องกันโรคเบาหวาน เบาหวานขณะตั้งครรภ์เกิดขึ้นในระหว่างตั้งครรภ์ แต่อาจหายไปหลังทารกเกิด

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 110,935