ท่านอนที่ถูกต้อง

โดย: นับเก้า [IP: 92.223.89.xxx]
เมื่อ: 2023-09-05 13:57:38
หลีกเลี่ยงตำแหน่งของทารกในครรภ์ พิจารณาว่านี่เป็นส่วนเสริมของเคล็ดลับสุดท้าย แต่เป็นส่วนที่สมควรได้รับการเน้นเป็นพิเศษเนื่องจากบ่อยครั้งที่ผู้คนขดตัว สลับข้าง ท่านอนที่ถูกต้อง ความไม่สมดุลอาจเกิดขึ้นได้หากคุณนอนตะแคงข้างเดียว สุดท้ายแล้วคุณจะพบว่าตัวเองมีปัญหา ดร. แบงกล่าว การแก้ไขปัญหา? ฝึกตัวเองให้นอนสองข้างและเปลี่ยนท่าเป็นประจำ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 110,074