ความเป็นผู้นำ

โดย: เลดี้ [IP: 37.46.115.xxx]
เมื่อ: 2023-09-06 13:53:25
อย่างไรก็ตาม ความทุ่มเทของผู้นำต่อนวัตกรรมบางครั้งก็ต้องแลกมาด้วยต้นทุน ความโกลาหลและสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีแรงกดดันสูงสามารถสร้างปัญหาระหว่างบุคคลได้ เมื่อเกิดปัญหาดังกล่าว ความเป็นผู้นำ ผู้จัดการมักจะมองว่าเป็นหน้าที่ของตนในการแก้ไขปัญหาระหว่างพนักงาน บางครั้งผู้นำอาจมุ่งความสนใจไปที่การบรรลุเป้าหมายอันสูงส่งเพียงอย่างเดียวจนปล่อยให้ปัญหาด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสวัสดิการของพนักงานกลายเป็นเรื่องไร้สาระ 2

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 110,074