CFU หรือหน่วยสร้างโคโลนี

โดย: พลอย [IP: 85.204.78.xxx]
เมื่อ: 2023-09-07 12:06:02
CFU หรือหน่วยสร้างโคโลนี  จำนวนแบคทีเรียที่มีชีวิตต่อกรัม นี่เป็นข้อบ่งชี้ว่ามีแบคทีเรียที่มีชีวิตจำนวนเท่าใดในโยเกิร์ต โยเกิร์ต  ณ เวลาที่ผลิต โดยทั่วไปโยเกิร์ตจะมี CFU อย่างน้อย 1,000,000 หรือ 10 6 CFU ซึ่งเป็นปริมาณขั้นต่ำที่จำเป็นในการแสดงตราประทับ Live and Active Cultures บนบรรจุภัณฑ์ จำนวนขั้นต่ำนี้เป็นค่ามาตรฐานที่กำหนดเพราะคาดว่าแบคทีเรียบางชนิดจะถูกทำลายเมื่อผ่านทางเดินอาหารและสัมผัสกับกรดในกระเพาะอาหาร แม้ว่าผู้ผลิตอาหารมักจะส่งเสริมประโยชน์ต่อสุขภาพของแบคทีเรียหลายสายพันธุ์และ CFU ในปริมาณสูง โดยที่ผลิตภัณฑ์บางอย่างมี CFU หลายพันล้านตัว แต่การวิจัยกลับไม่สนับสนุนคำกล่าวอ้างเหล่านี้

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 109,359