ความเคารพ

โดย: บี [IP: 195.181.167.xxx]
เมื่อ: 2023-09-07 12:24:41
ความเคารพ การปฏิบัติต่อผู้คนด้วยความเคารพเป็นประจำทุกวันเป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผู้นำสามารถทำได้ มันจะบรรเทาความตึงเครียดและความขัดแย้ง สร้างความไว้วางใจ และปรับปรุงประสิทธิภาพ การสร้างวัฒนธรรมแห่งความเคารพเป็นมากกว่าการไม่แสดงความเคารพ ผู้นำ  ความเคารพสามารถแสดงได้หลายวิธี แต่มักเริ่มต้นจากการเป็นผู้ฟังที่ดีที่พยายามเข้าใจมุมมองของผู้อื่นอย่างแท้จริง

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 101,568