เบต้ากลูแคน

โดย: 888 [IP: 178.218.167.xxx]
เมื่อ: 2023-09-07 13:04:40
ยีสต์เบต้ากลูแคนช่วยสนับสนุนการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันที่ดี ดังนั้นนักกีฬาและผู้ที่ใช้สันทนาการจึงสามารถฟื้นตัวจากความเครียดจากการออกกำลังกายได้เร็วขึ้น เบต้ากลูแคน การศึกษาพบว่าการรับประทานเบต้า-1,3/1,6-กลูแคนทางปากช่วยเพิ่มการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน ส่งเสริมการตอบสนองต่อการอักเสบที่ดีต่อสุขภาพ สนับสนุนภูมิคุ้มกันของเยื่อเมือก และส่งเสริมสุขภาพทางเดินหายใจ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 101,474