ผงชูรส

โดย: เลดี้ [IP: 37.19.201.xxx]
เมื่อ: 2023-09-07 13:35:24
คำจำกัดความที่กว้างขึ้นของกรด ซึ่งรวมถึงสารที่แสดงพฤติกรรมเป็นกรดโดยทั่วไปเป็นสารประกอบบริสุทธิ์หรือเมื่อละลายในตัวทำละลายอื่น ที่ไม่ใช่น้ำ ให้ไว้โดยทฤษฎีเบรินสเตด ผงชูรส โลว์รีและทฤษฎีลูอิส ตัวอย่างของกรดที่ไม่มีน้ำ ได้แก่ ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ อลูมิเนียมคลอไรด์ และโบรอนไตรฟลูออไรด์ ฐานเปรียบเทียบ .

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 110,935