ความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นในห้องน้ำ

โดย: วอร์ [IP: 185.76.11.xxx]
เมื่อ: 2023-09-07 16:54:06
นักวิจัย Allen Braun และ Siyuan Liu มีความคิดอัจฉริยะ ติดตามการทำงานของสมองของแร็ปเปอร์ที่ทำท่า ฟรีสไตล์ และเปลี่ยนให้เป็นการศึกษาวิจัย การแร็พแบบฟรีสไตล์เป็นตัวอย่างที่ดีของกระบวนการสร้างสรรค์ที่ติดตามได้ง่ายและสามารถแปลไปสู่ด้านอื่นๆ  ความคิดสร้างสรรค์ ได้มากมาย สิ่งที่พวกเขาพบนั้นช่างน่าหลงใหล เมื่อเรามีความคิดสร้างสรรค์ พื้นที่สมองบางส่วนในแต่ละวันจะถูกปิดการใช้งานโดยสิ้นเชิง ในขณะที่พื้นที่อื่นๆ ที่ไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันจะสว่างขึ้น

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 110,076