ประสาทวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลัง

โดย: คีน [IP: 195.80.150.xxx]
เมื่อ: 2023-09-07 17:07:10
โรคสมาธิสั้น/สมาธิสั้น (ADHD) มีลักษณะเป็นอาการของการไม่ตั้งใจ หุนหันพลันแล่น และสมาธิสั้นในการเคลื่อนไหว ความก้าวหน้าล่าสุดในด้านประสาทชีววิทยา การสร้างภาพ และพันธุศาสตร์ได้นำไปสู่ความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับสาเหตุและการรักษาโรคสมาธิสั้น ประสาทวิทยา  การศึกษาพบว่า ADHD มีความสัมพันธ์กับการทำงานและโครงสร้างของวงจร prefrontal cortex (PFC) ที่อ่อนแอกว่า โดยเฉพาะในซีกขวา เยื่อหุ้มสมองส่วนหน้ามีบทบาทสำคัญในการควบคุมความสนใจ พฤติกรรม และอารมณ์ โดยซีกขวาทำหน้าที่ยับยั้งพฤติกรรมโดยเฉพาะ PFC

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 109,835