ทำอย่างไรได้อย่างนั้น

โดย: สายสืบนิสัยศาสตร์ (muisun) [IP: 49.229.199.xxx]
เมื่อ: 2023-09-08 13:31:16
ทำอย่างไรได้อย่างนั้น

ย่อมเป็นไปตามกรรม ทำดีได้ดี ทำร้ายได้ร้าย ทำดีกับเดรัจฉานได้กรรมดีร้อยเท่า ทำร้ายกับ ผู้รู้ทันจะคิดดับ ต้องรับกรรมล้านๆเท่า รู้ทันจึงจะสังเกต ได้ ถ้ารู้ไม่ทันย่อมก่อกรรมร้ายตลอดเวลาแบบไม่เข้าใจ และรับกรรมร้ายอย่างเพ่งโทษไปทั่ว รู้ไม่ทันว่ามันเกิดแต่เหตุ พูดทำคิดเช่นไรก็ได้เช่นนั้น ใส่ดีได้ดีใส่ร้ายได้ร้ายตามเหตุปัจจัยโทษเราโทษใครไม่ได้ ตามเหตุที่ทำพูดคิดไว้ต้องรู้ทันจึงจะเข้าใจและได้ล้านๆเท่าต้องเอาแชร์ให้ชาวโลกใส่ดีเป็น สาธุรู้ทันป้องกันโลกเดือดร้อน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 110,935