คุณลักษณะเฉพาะของเด็กแต่ละคน

โดย: ธีร์ [IP: 196.240.128.xxx]
เมื่อ: 2023-09-08 15:01:13
ลักษณะหลักสามประการของโรคสมาธิสั้นคือการอยู่ไม่นิ่ง การไม่ตั้งใจ และหุนหันพลันแล่น  สมาธิสั้น – เด็กวิ่งอย่างต่อเนื่องและไม่เหน็ดเหนื่อย เล่นแรงเกินไปโดยไม่กลัวการบาดเจ็บ พฤติกรรมของเด็ก  อยู่ไม่สุขและดิ้นอยู่ตลอดเวลา และมักจะออกจากที่นั่งและไม่สามารถนั่งนิ่งได้ เมื่อเด็กเข้าสู่วัยเรียน เขา/เธอไม่มีสมาธิและเดินไปรอบๆ ห้องเรียนอยู่ตลอดเวลา เด็กบางคนอาจนอนราบกับพื้น เด็กเล่นแรงเกินไปจนเด็กคนอื่นไม่อยากเล่นกับเขา/เธอ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 101,648