คุณประโยชน์และวิธีการเสริมวิตามินดี

โดย: ธารณ์ [IP: 103.107.199.xxx]
เมื่อ: 2023-09-08 15:20:47
บางคนอาจเสี่ยงต่อความไม่เพียงพอที่ 30 ถึง 50 nmol/L (12–20 ng/mL) ระดับ 50 nmol/L (20 ng/mL) หรือมากกว่านั้นเพียงพอสำหรับคนส่วนใหญ่ ในทางตรงกันข้าม สมาคมต่อมไร้ท่อระบุว่าสำหรับการปฏิบัติทางคลินิก ความเข้มข้นของซีรั่ม 25(OH)D  วิตามินดี มากกว่า 75 nmol/L (30 ng/mL) เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อเพิ่มผลของวิตามินดีต่อแคลเซียม กระดูก และกล้ามเนื้อ การเผาผลาญ 11 , 12 . คณะกรรมการ FNB ยังตั้งข้อสังเกตอีกว่าความเข้มข้นของซีรั่มที่มากกว่า 125 nmol/L (50 ng/mL) สามารถเชื่อมโยงกับผลข้างเคียงได้

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 109,835