ข้อห้ามในการตั้งครรภ์

โดย: ออร์แกน [IP: 190.2.146.xxx]
เมื่อ: 2023-09-11 12:54:05
การสัมผัสยาที่ห้ามใช้ในการตั้งครรภ์ของมารดา เราวิเคราะห์บันทึกการสัมผัสยาก่อนคลอดของผู้ป่วยตั้งครรภ์ที่ส่งต่อไปยังบริการให้คำปรึกษาด้านเภสัชวิทยาทางคลินิกในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยระดับอุดมศึกษาตั้งแต่เดือนมกราคม 2550 ถึงเดือนธันวาคม 2555 ย้อนหลัง ข้อห้ามในการตั้งครรภ์ มีการประเมินการสัมผัสกับยาประเภท X (CXD) ที่ห้ามใช้ในการตั้งครรภ์ หลังจากวันที่คาดว่าจะคลอดบุตร เราได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์และผลลัพธ์

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 109,361