การตลาด

โดย: นารา [IP: 45.128.133.xxx]
เมื่อ: 2023-09-11 13:16:57
เนื่องจากการศึกษาด้านการตลาดเริ่มแพร่หลายมากขึ้นตลอดศตวรรษที่ 20 เป็นจำนวนมากบริษัทต่างๆโดยเฉพาะผู้ผลิตผู้บริโภคจำนวนมาก เริ่มตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยตลาดการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น การกระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพ และการสื่อสาร การตลาด ที่ยั่งยืน กับผู้บริโภคในความสำเร็จของแบรนด์ของตน แนวคิดและเทคนิคทางการตลาดต่อมาได้ย้ายเข้ามาอยู่ในภาค อุตสาหกรรมสินค้าและต่อมาเข้าสู่ภาคบริการ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 101,565