สิ่งสำคัญคือต้องประเมินซอฟต์แวร์บัญชี

โดย: บี [IP: 5.8.16.xxx]
เมื่อ: 2023-09-11 13:44:21
สิ่งสำคัญคือต้องประเมินซอฟต์แวร์บัญชีหรือระบบข้อมูลการจัดการของคุณเพื่อดูว่าซอฟต์แวร์ดังกล่าวรองรับความต้องการด้านต้นทุนของคุณอย่างเพียงพอหรือไม่ ธุรกิจขนาดเล็กมักใช้ ต้นทุน  Excel ในการคิดต้นทุน แต่อาจไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินงานขนาดใหญ่หรือซับซ้อนมากขึ้น เมื่อการดำเนินงานของคุณเติบโตขึ้น ความซับซ้อนในการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลเพื่อการคิดต้นทุนก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน Henao กล่าว คุณคงไม่อยากคิดต้นทุนทั้งหมดเป็นสเปรดชีต หากคุณไม่มีซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม คุณจะต้องเก็บข้อมูลและประมวลผลด้วยตนเอง ซึ่งยุ่งยากมากและมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 101,568