ทักษะและเทคนิคการเรียนรู้ที่สำคัญ

โดย: ตะ [IP: 102.218.103.xxx]
เมื่อ: 2023-09-11 14:05:55
ทักษะและเทคนิคการเรียนรู้ที่สำคัญ ตั้งข้อสังเกตว่าไม่มีปัจจัยใดที่สำคัญต่อความสำเร็จของคุณใน ฐานะนักเรียนมากไปกว่าระดับที่คุณเป็นเจ้าของการเรียนรู้ คุณเข้าใกล้การเรียนรู้ด้วยความอยากรู้อยากเห็นหรือไม่? ค้นหาวิธีทำงานไปสู่เป้าหมายของคุณหรือไม่? ฝึกนิสัยการเรียนที่ดี โอกาส  หากเป็นเช่นนั้น คุณกำลังสร้างชุดเครื่องมือที่จำเป็นในการเปลี่ยนจากการเรียนรู้แบบพึ่งพาครูซึ่งโดยปกติจะเป็นบรรทัดฐานในโรงเรียนมัธยม ไปสู่การเรียนรู้แบบอิสระซึ่งจำเป็นในการศึกษาหลังมัธยมศึกษา

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 101,568