เชื้อรา

โดย: พลอยใส [IP: 154.47.16.xxx]
เมื่อ: 2023-09-12 13:23:58
แต่เป็นเชื้อราที่รู้จักได้ง่ายที่สุด คำภาษาละตินสำหรับเห็ดเชื้อรา(พหูพจน์fungi ) มีความหมายแทนทั้งกลุ่ม ในทำนองเดียวกัน การศึกษาเรื่องเชื้อราเรียกว่าวิทยาวิทยาซึ่งเป็นการประยุกต์คำภาษากรีกที่แปลว่าเห็ดอย่างกว้างๆ ว่ามิคิส เชื้อราชนิดอื่นที่ไม่ใช่เห็ดบางครั้งเรียกรวมกัน เชื้อรา ว่ารา แม้ว่าคำนี้จะจำกัดเฉพาะเชื้อราประเภทที่แสดงโดยราขนมปัง ได้ดีกว่า (สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับราเมือกซึ่งแสดงลักษณะของทั้งสัตว์และโลกของเชื้อรา โปรดดูที่กลุ่ม Protist .)

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 101,652