จัดการร้านอาหาร

โดย: มอนเน่ [IP: 172.83.40.xxx]
เมื่อ: 2023-09-12 14:13:41
รวบรวมพนักงานไว้ด้วยกัน การจัดการร้านอาหารรวมถึงการจัดการพนักงาน ตั้งแต่การสรรหาไปจนถึงการมอบหมายงานและการติดตามผลการปฏิบัติงานในแต่ละวัน จัดการร้านอาหาร การจัดการร้านอาหารที่เหมาะสมช่วยให้แน่ใจว่าสมาชิกในทีมรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่โดยจัดให้มีโปรแกรมการฝึกอบรมที่สำคัญและติดตามความก้าวหน้าของพวกเขา

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 110,074