การอดนอน

โดย: นารา [IP: 149.102.235.xxx]
เมื่อ: 2023-09-13 15:37:23
ขั้นที่ 3 การนอนหลับลึกที่สุด ระยะนี้คิดเป็นประมาณ 25% ของเวลาที่คุณนอนหลับ (จำนวนนี้จะลดลงตามอายุ) การอดนอน มีหลักฐานว่าระยะนี้สำคัญที่สุดต่อวิธีที่ร่างกายฟื้นตัวและรักษาตัวเอง เนื่องจากสมองจะจัดลำดับความสำคัญของระยะนี้ให้กับผู้ที่อดนอน เป็นเรื่องยากมากที่จะปลุกใครซักคนจากระยะนี้ และมักจะรู้สึกหมอกหนาหรือสับสนนานถึง 30 นาทีหลังตื่นนอน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 101,474