เชื้อราในช่องปาก

โดย: มาเฟีย [IP: 212.30.60.xxx]
เมื่อ: 2023-09-14 13:58:04
ภาวะแทรกซ้อนของนักร้องหญิงอาชีพมีอะไรบ้าง? นักร้องหญิงอาชีพไม่ค่อยทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนในผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรง แต่ถ้าคุณมีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ แคน ดิ เชื้อราในช่องปาก ดาสามารถเข้า สู่กระแสเลือดและแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆ ของร่างกาย เช่นดวงตาสมองหรือหัวใจ การติดเชื้อประเภทนี้ร้ายแรงและอาจนำไปสู่ ภาวะ ช็อกจากการติดเชื้อซึ่งเป็นภาวะที่คุกคามถึงชีวิตได้

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 101,474