อาจเสียเวลาและเงินอันมีค่า

โดย: บี [IP: 185.185.134.xxx]
เมื่อ: 2023-09-14 17:30:20
อาจเสียเวลาและเงินอันมีค่า การสร้างแผนธุรกิจอาจต้องใช้เวลาและเงินจำนวนมากในการผลิต อาจต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก เช่น ที่ปรึกษาทางธุรกิจ ทนายความ และนักบัญชี ซึ่งทั้งหมดจะคิดค่าบริการของตน นอกจากนี้ยังสามารถนำคุณและพนักงานคนอื่นๆ ออกจากงานในแต่ละวันที่เกี่ยวข้องกับการเปิดตัวธุรกิจใหม่อีกด้วย แผนธุรกิจ  ซึ่งอาจนำไปสู่การสิ้นเปลืองทรัพยากรอันมีค่าไปกับงานที่มีค่าใช้จ่ายเกินผลประโยชน์

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 101,474