ไข้เลือดออกในเด็ก

โดย: โสน [IP: 156.146.45.xxx]
เมื่อ: 2023-09-15 13:19:31
ไข้เลือดออกคืออะไร? ไข้เลือดออก (DEN-gee) เป็นโรคเขตร้อนที่เกิดจากไวรัสที่มียุงเป็นพาหะ ไวรัสอาจทำให้เกิดไข้ ไข้เลือดออกในเด็ก ปวดศีรษะ ผื่น และปวดทั่วร่างกาย ไข้เลือดออกส่วนใหญ่มักไม่รุนแรงและหายไปเองภายในเวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 101,648