ระหว่างตั้งครรภ์

โดย: พราวมุก [IP: 188.214.125.xxx]
เมื่อ: 2023-09-15 13:38:07
ความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ ภาวะนี้เกิดขึ้นเมื่อคุณมีความดันโลหิตสูง* ในระหว่างตั้งครรภ์และไม่มีโปรตีนในปัสสาวะหรือปัญหาเกี่ยวกับหัวใจหรือไตอื่นๆ โดยทั่วไปจะได้รับการวินิจฉัยหลังตั้งครรภ์ 20 สัปดาห์ ระหว่างตั้งครรภ์ หรือใกล้คลอด ความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์มักจะหายไปหลังคลอด อย่างไรก็ตาม ผู้หญิงบางคนที่มีภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคความดันโลหิตสูงเรื้อรังในอนาคต 1,12

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 101,568