ทารกไม่ดื่มนม

โดย: โสน [IP: 87.249.133.xxx]
เมื่อ: 2023-09-15 13:54:01
แต่เด็กๆ มักจะได้รับวิตามินดีอย่างเพียงพอจากการรับประทานอาหารเสริมวิตามินหรือโดยการได้รับแสงแดด 5 ถึง ทารกไม่ดื่มนม 10 นาทีในแต่ละวัน เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปีควรได้รับวิตามินดีประมาณ 400 IU ต่อวัน หลังจากอายุ 1 ขวบ คำแนะนำนั้นจะเพิ่มขึ้นเป็น 600 IU

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 101,565