เราอยูุ่กับธรรมชาติ

โดย: สายสืบนิสัยศาสตร์ (muisun) [IP: 49.230.200.xxx]
เมื่อ: 2023-09-16 15:11:05
เราอยูุ่กับธรรมชาติ

แห่งความเกิดดับเปลี่ยนแปลงที่ไวเป็นล้านเท่า ต่อวินาที ในความไ ม่มีตัวตน ที่จะไปยึดถืออะไรไว้ได้ ไม่ว่าจะเป็นกรรมดี หรือกรรมร้ายก็ตาม ถ้าไปยึดสิ่งใด ก็ต้องทุกข์ๆๆอย่าง เพียงคอยรู้ทันจะคิดดับ เอาไว้ตลอดเวลา ก็ได้ชื่อว่ามีสติปัญา ดับความยืดถือได้ทั้งมวล เพราะว่าทุกอย่างมีความเกิดดับเป็นธรรมดาไม่มีเราไม่มีใครที่จะยึดถือได้ ถ้ายังรู้ทันได้อยู่ ถ้ายึดถือก็เข้าสู่ระบบโดนใส่ร้ายลงโทษ ถ้ารู้ทันจะคิดดับ ก็พ้นทุกข์ได้ทั้งหมดในปัจจุบัน ต้องขยันฝึกจึงจะได้แล้วจะได้ล้านๆเท่าต้องเอาแชร์ให้ชาวโลกได้พ้นทุกข์ สาธุรู้ทันดีสูงสุด

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 110,074